Hội thảo báo chí về phát triển kinh tế biển tại Khánh Hòa

NDO - Sáng 23/9, tại thành phố Nha Trang, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX/2022, chủ đề “Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự và phát biểu tham luận có nhiều nhà nghiên cứu khoa học; nhà báo; đại diện các cơ quan quản lý báo chí.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ một số nội dung: Những giải pháp hiệu quả phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặt vấn đề các giải pháp tích cực để triển khai hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết 09; tìm hiểu, phân tích những quyết sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường biển; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; làm rõ vai trò của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa Đoàn Minh Long, Hội thảo lần này giúp báo chí nắm vững hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết 09-NQ/TW để tập trung phân tích, làm rõ; bám sát nhu cầu thực tiễn phong phú của vùng đất và con người Khánh Hòa. Qua đó, khi tuyên truyền, tập trung chuyển tải những nội dung cơ bản, giúp độc giả dễ hiểu, dễ nắm bắt và thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế cụ thể của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực.