Hội Người cao tuổi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII

NDO - Ngày 18/3, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghe giới thiệu một số chuyên đề năm 2023; nghe giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc của Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của 3.500 đại biểu, người cao tuổi tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và quán triệt tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung những vấn đề về người cao tuổi hiện nay ở Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đánh giá vai trò của người cao tuổi trong xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi; các chiến lược, chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, những khó khăn, thách thức khi Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ diễn ra rất nhanh, đòi hỏi phải nhanh chóng có những giải pháp, chính sách như: lồng ghép vấn đề già hóa dân số trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích phát huy người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó cần tăng khả năng tiếp cận của người cao tuổi tới các dịch vụ y tế; nghiên cứu xây dựng gói dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, như: chăm sóc y tế, chăm sóc xã hội và chăm sóc tinh thần...

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp. Trên cơ sở đó, Hội Người cao tuổi phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông tin tình hình kinh tế-xã hội trong nước và thế giới. Những nội dung được truyền đạt và quán triệt tại hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ chủ chốt, người cao tuổi tiêu biểu trong cả nước để tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Theo thống kê, đến tháng 4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (12,8%); 8,1 triệu người từ 65 tuổi trở lên (8,3%); và gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (2%). Dự báo đến năm 2029, Việt Nam có 17,2 triệu người cao tuổi, chiếm 16,5% dân số ; năm 2039 là 22,2 triệu người cao tuổi (20,2%), 2049 là 28,6 triệu người (24,8%); 2069 là 31,6 triệu người ( 27,11%). Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “dân số già” từ năm 2036 với người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên với khoảng 15,46 triệu người (chiếm 14,17% dân số).