Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ 2

NDO - Ngày 6/12, Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028.
0:00 / 0:00
0:00
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 4 nghìn người từng sống, học tập, lao động, công tác tại Tiệp Khắc trước đây, nay là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia.

5 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Séc, Slovakia tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai Nghị quyết của Đại hội tới từng chi hội cơ sở; linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, có hiệu quả. Từ 9 chi hội, đến hết tháng 6/2023, Hội hữu nghị Việt Nam-Séc, Slovakia tỉnh đã thành lập 13 chi hội, tập hợp được gần 300 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt.

Hội thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung và tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Séc, Slovakia nói riêng.

Thường xuyên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đối ngoại trong các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh, trong các hiệp hội, các hội đồng hương Bắc Giang ở nước ngoài...; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, môi trường đầu tư, kinh doanh, các sản phẩm mặt hàng... có thế mạnh của tỉnh tới bạn bè quốc tế.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Duy trì, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Séc-Slovakia.

Tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức, địa phương của Bắc Giang với các tổ chức, địa phương của Séc và Slovakia. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền giáo dục; tiếp tục vận động phát triển hội viên mới; củng cố, kiện toàn các chi hội cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực hoạt động đối ngoại nhân dân do Trung ương Hội và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Slovakia với tổng số 25 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Luận, Chủ tịch Hội khóa 1 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, 15 tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động của Hội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Séc và Việt Nam-Slovakia, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khen thưởng.