Hồi hương tượng đồng nữ thần Durga

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, bức tượng đồng cổ vật Nữ thần Durga bốn tay có nguồn gốc Việt Nam từ một vụ điều tra buôn bán cổ vật bất hợp pháp đã được trao trả về Việt Nam ngày 18/6 và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.