Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết

NDO - Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính cấp thiết nhằm khai thông những điểm nghẽn trong quá trình điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngày 28/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ năm để xem xét cho ý kiến, quyết định đối với các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu nhất trí thông qua 6/7 dự thảo nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp".

Nghị quyết này được ban hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo sự thống nhất mức hỗ trợ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hằng năm.

Nghị quyết về "Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023".

Nghị quyết trên được thông qua nhằm bảo đảm giải ngân đạt kết quả cao nhất đối với nguồn vốn thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết ảnh 1
Đại biểu thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Ngoài ra, còn có một số nghị quyết bãi bỏ; sửa đổi, bổ sung một số nội dung, gồm: Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết số 91, ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025…

Tại kỳ họp, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện giải quyết các vấn đề cấp thiết, quan trọng. Các nghị quyết cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Cần phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết đã ban hành để các chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng một cách kịp thời, đầy đủ, nhất là Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được hỗ trợ kinh phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”, ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết ảnh 2
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh" năm 2022.