Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị số 2, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri Quận 1 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Sáng 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp xúc cử tri tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp xúc cử tri tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Sáng 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp xúc cử tri tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

 Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt, phường Cô Giang phát biểu. 

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh -0

Cử tri, mục sư Nguyễn Thế Hiển phát biểu.