Hàng loạt dự án nông-lâm nghiệp ở Đắk Lắk vi phạm về pháp luật đất đai

NDO -

Theo báo cáo đánh giá về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Tỉnh ủy Đắk Lắk mới đây cho thấy, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 5 đợt kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và 9 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của nhiều dự án nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các doanh nghiệp thuê thực hiện dự án nông-lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ea Súp bị phá và lấn chiếm trái phép.
Nhiều diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các doanh nghiệp thuê thực hiện dự án nông-lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ea Súp bị phá và lấn chiếm trái phép.

Qua kiểm tra cho thấy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 28 dự án có quyết định cho thuê đất và 5 dự án có chủ trương liên kết với tổng diện tích 20.162 ha, nhưng các dự án nông-lâm nghiệp này còn nhiều tồn tại, bất cập, triển khai chưa đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra và chậm tiến độ với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong đó có 10 dự án có thực hiện nhưng chậm tiến độ do vướng cơ chế, chính sách về cải tạo rừng, trồng cao-su với diện tích 6.451,44 ha. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc để thực hiện, do dự án lập trước đây nhưng quy định hiện nay không cho phép cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng bằng cao-su, trồng rừng…

Có 14 dự án với diện tích 7.972 ha để diện tích đất bị lấn chiếm và không nộp thuế, trong đó diện tích đất các dự án bị thu hồi để trồng lại rừng là 1.871 ha. Xem xét thu hồi đối với 4 dự án với diện tích 2.655 ha do không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; 1 dự án với diện tích 196 ha do không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thu hồi chủ trương liên kết 5 dự án với diện tích 3.084 ha do thực hiện không hiệu quả, đất bị lấn chiếm…

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành thu hồi đất của 9 dự án vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích 5.571,03 ha; đang lập thủ tục thu hồi đất của 3 dự án với diện tích 1.002,89 ha…

Các dự án sau khi được tỉnh cho thuê đất, thuê rừng nhưng việc triển khai không hiệu quả, để đất và rừng bị lấn chiếm nhiều như: Dự án trồng cao-su, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty cổ phần cao-su Phước Hòa nằm trên địa bàn huyện Ea Súp với diện tích 983,69 ha, trong đó diện tích bị lấn chiếm lên tới 469,39 ha; Dự án trồng cao su, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Rừng Xanh, nằm trên địa bàn huyện Ea H’leo với diện tích 467,30 ha, trong đó diện tích bị lấn chiếm là 278,5 ha; Dự án trồng cây ăn quả, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Vũ nằm trên diện bàn huyện Ea Súp với diện tích 1.398,55 ha, trong đó diện tích bị lấn chiếm 213,2 ha; Dự án trồng rừng kinh tế bằng cao-su của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phúc Nguyên nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn với diện tích cho thuê 244,50 ha, trong đó diện tích bị lấn chiếm 124,5 ha…

Đặc biệt, có 4 dự án không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đã bị cơ quan thuế cưỡng chế nhưng không chấp hành gồm: Dự án trồng cao-su, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại-dịch vụ Vinh Hoa với diện tích 777,60 ha; Dự án trồng cao-su của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hằng với diện tích 982,99 ha; Dự án trồng cao-su, trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Huy với diện tích 698 ha, đều nằm trên địa bàn huyện Ea Súp và dự án trồng rừng, trồng cây ăn trái của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn-Cao Nguyên với diện tích 196,4 ha nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn.