Hải Phòng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2022

NDO -

Sáng 6/1, UBND thành phố Hải Phòng đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và phát động thi đua tới các các sở, ngành, địa phương toàn thành phố với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13%  trong năm 2022.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
Thành phố Hải Phòng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Năm 2022, thành phố Hải Phòng xác định chủ đề năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 13% trở lên so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 7.300 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19%-20%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 200 nghìn tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 35 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu hút 2,5-3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cùng với đó, Hải Phòng cũng phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống mức 3,68%; 86% lao động qua đào tạo; 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm 0,5%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn… 

Thành phố Hải Phòng xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong năm 2022. 

Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển–logistics và du lịch-thương mại... 

Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển, hiện đại hóa đô thị cùng với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Hải Phòng cũng chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... 

Việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cần được tăng cường, gắn với chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cùng với đó là thực hiện các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững an ninh chính trị-trật tự, an toàn xã hội…