Hà Nội yêu cầu cán bộ phải sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt

Sáng 13/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa 17, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Đến nay, có 24 nội dung hoàn thành; 5 nội dung của Chương trình đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp được 5.030 đảng viên (đạt 107,3% so cùng kỳ năm 2021); thành lập được 56 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 82,4% kế hoạch năm 2022).

Trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, thành phố đã củng cố được 7 tổ chức cơ sở đảng (17,9%), còn 32 tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục củng cố. Hoàn thành dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ thành phố”. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với 56 cơ quan khối Đảng, đoàn thể năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong quá trình thực hiện Chương trình, Ban Chỉ đạo và hệ thống chính trị các cấp của thành phố đã nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nêu một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Bí thư Thành ủy yêu cầu, thời gian tới, các cấp, các ngành của thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình số 01 đã đề ra, bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò là chương trình “xương sống, cốt lõi” trong 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Sớm hoàn thành 10 Đề án, Dự án, Kế hoạch của Chương trình số 01 bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần thể hiện tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bản lĩnh, cá thể hóa trách nhiệm và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó sớm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị của thành phố. “Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy đảng, các ngành, các cấp và hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đã đề ra”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.