Hà Nội xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

NDO -

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 1/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023.

Sản xuất tại Công ty TNHH May mặc An Thắng, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)
Sản xuất tại Công ty TNHH May mặc An Thắng, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Thành phố tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hà Nội bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách; nuôi dưỡng và củng cố nguồn thu cho ngân sách nhà nước; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Thành phố đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất. Thúc đẩy các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển; đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%.

Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ các kịch bản tăng trưởng kinh tế. Trong đó, kịch bản tăng trưởng cơ sở điều hành quý IV/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,09-7,37%; năm 2021, GRDP tăng từ 2,35-3%. Kịch bản tăng trưởng cơ sở phấn đấu, GRDP quý IV/2021 tăng trên 7,37%; năm 2021 tăng trên 3%. Kịch bản tăng trưởng cơ sở rủi ro, GRDP quý IV/2021 tăng thấp hơn 5,09%, cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%.

Đối với kịch bản cơ sở điều hành năm 2022 và 2023: GRDP năm 2022 tăng 7-7,5%; GRDP năm 2023 tăng 7,5-8%. Nếu năm 2024, 2025, GRDP duy trì tăng 7,5-8,5% thì GRDP trung bình 5 năm (2021-2025) tăng 6,5-7%. Kịch bản cơ sở phấn đấu, GRDP năm 2022 tăng trên 7,5% và năm 2023 tăng trên 8%; nếu duy trì 2 năm (2024-2025) tăng 8,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) đạt hơn 7,5%. Kịch bản cơ sở rủi ro, GRDP năm 2022 tăng thấp hơn 7% và năm 2023 tăng thấp hơn 7,5%. Nếu 2 năm (2024-2025) tăng thấp hơn 7,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) sẽ thấp hơn 6,5%.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, cùng với triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện kế hoạch trên, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, đoàn kết, chung tay, chung sức, đồng hành cùng các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô chiến thắng dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đưa Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.