Hà Nội thu hồi nhiều dự án “ôm đất”

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; chấm dứt thực hiện các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; chấm dứt thực hiện các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Cụ thể, cuối tháng 7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục chấm dứt thực hiện các dự án đối với dự án Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh, diện tích hơn 99ha tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh (huyện Mê Linh); Khu đô thị Việt Á, diện tích khoảng 23ha tại xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh); Khu đô thị mới BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh); dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên (huyện Mê Linh), diện tích gần 31ha; Khu đô thị mới Mê Linh-Đại Thịnh (huyện Mê Linh), diện tích hơn 136ha; Khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh 1, với diện tích hơn 53,5ha; dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ người thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh), với diện tích gần 13ha; hai dự án xây dựng Khu đô thị Minh Quang Bắc và Khu đô thị Minh Quang Nam tại huyện Thường Tín, với tổng diện tích hơn 305ha.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở, ban ngành tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế chính sách để hướng dẫn các chủ đầu tư dự án, nhất là hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án theo quy định. Tăng cường công tác giám sát, thanh kiểm tra, kiểm soát tiến độ các dự án; kiên quyết xử lý các dự án vi phạm…