Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ

NDO -

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 26-1-2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 26-1-2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 26-1-2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra công vụ gồm 15 người, trong đó: Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực. Các phó trưởng đoàn còn lại và các thành viên đoàn thuộc các sở, ngành, cơ quan thành phố: Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra công vụ nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 6/1/2022 của UBND thành phố về kiểm tra công vụ năm 2022 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2022.