Các cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam chuẩn bị các bữa ăn cho công dân tại khu cách ly tập trung.

Hà Nam bảo đảm đời sống người dân vùng có dịch

Đến nay tỉnh Hà Nam đã có 17 người bị lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 16 người lây nhiễm từ ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Nhằm bảo đảm các điều kiện khoanh vùng dập dịch, tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng thiết lập 30 điểm chốt phòng dịch Covid-19 tại huyện Lý Nhân và Kim Bảng và năm khu cách ly tập trung; đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm đời sống cho người dân vùng có dịch.