Hà Giang thông qua nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

NDO - Sáng 15/7, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18.
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18.

Tại kỳ họp lần này, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã nhất trí cao và thông qua 19 nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, có các nghị quyết quan trọng, đó là: Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025; phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh; phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan đến việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá, 3 chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo sinh kế cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn 2021-2025.

Do đó, các cấp, các ngành phải khẩn trương giao kế hoạch vốn, triển khai tổ chức thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung, đối tượng.

Trong quá trình triển khai, cần bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho ngành, địa phương một cách thực chất. Cùng với đó là phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát nhằm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.