Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

NDO -

Vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước lần này là kết quả xứng đáng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh qua các thời kỳ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Chiều 23/9, tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992-25/9/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước lần này là kết quả xứng đáng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh qua các thời kỳ, đồng thời, là kết quả chung từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thành lập Ủy ban.

Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó đoán định, các thách thức an ninh phi truyền thống hiện hữu ngày càng rõ nét, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội trên thế giới, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bối cảnh nêu trên đặt ra những yêu cầu, thách thức đối với cả hệ thống chính trị trong đó có Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 4 nhóm giải pháp với 107 nhiệm vụ cụ thể; Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại...

Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Ủy ban chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, tham mưu, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề nhận thức mới, tư duy mới trong điều kiện mới về bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, Ủy ban cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các chiến lược: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ giám sát thuộc chức năng của Ủy ban; giám sát nghiêm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; tăng cường và thực hiện thực chất, hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Ủy ban chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XVI theo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nêu cao tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của Ủy ban trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ủy ban tiến hành nhiều hoạt động giám sát với nội dung đa dạng, tập trung vào những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm.

Nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đạt được.

Cụ thể, trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Ủy ban tham gia tích cực, chủ động vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các luật thuộc lĩnh vực phụ trách, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách của Đảng, xây dựng hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác có liên quan, tạo lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đạt được.

Ủy ban tiến hành nhiều hoạt động giám sát với nội dung đa dạng, tập trung vào những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm, tập trung đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ủy ban nêu cao trách nhiệm, cùng các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, phản biện, tham gia ý kiến để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về những vấn đề trọng đại của đất nước, cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban theo phân công, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam nói chung và của Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng trong bối cảnh hội nhập khu vực, quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay; đóng góp vào sự đoàn kết của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho biết: Trải qua 6 nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa IX đến khóa XIV và nay là những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước…