Thí sinh đi thi hãy nhớ thực hiện các quy định về phòng, chống dịch

Thứ Năm, 01-07-2021 06:59

Bên cạnh việc nắm chắc kiến thức, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hãy nhớ và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với hơn 100 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội là hội đồng thi đông nhất cả nước trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội có hướng dẫn liên ngành quy định rõ công việc và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân về phòng chống dịch tại Kỳ thi; trong đó có những quy định thí sinh cần tuân thủ.

Thí sinh đi thi hãy nhớ thực hiện các quy định về phòng, chống dịch  -0

LÊ HÀ - ĐIỀN NAM