Hơn 24.000 bài thi tốt nghiệp đạt điểm 10

Thứ Ba, 27-07-2021 14:29

Kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đợt 1, đã có 24.318 bài thi của thí sinh đạt điểm 10. Các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm 10 phần lớn là thuộc về môn Giáo dục công dân; môn có ít bài thi đạt điểm 10 nhất là Ngữ văn.

Hơn 24.000 bài thi tốt nghiệp đạt điểm 10 -0

THANH XUÂN - ĐIỀN NAM