Công nhân Sawaco trám lấp nhiều giếng khoan ở các khu vực đã có hệ thống cấp nước của thành phố.

Bảo đảm lộ trình giảm khai thác nước ngầm

Từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành nhiều giải pháp hạn chế, tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm để giảm sụt lún, ô nhiễm nguồn nước. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm thực hiện Quyết định số 1242 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về lộ trình hạn chế khai thác nước dưới đất được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) quyết tâm triển khai thực hiện.