Ecuador: Chủ tịch Quốc hội Guadalupe Llori bị phế truất

NDO -

Ngày 1/6, với 81/82 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc phế truất Chủ tịch Quốc hội Guadalupe Llori, một đồng minh thân cận của Tổng thống Guillermo Lasso, với cáo buộc không hoàn thành chức trách và nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Guadalupe Llori (Nguồn: AP)
Chủ tịch Quốc hội Guadalupe Llori (Nguồn: AP)

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ cho biết, theo báo cáo của một ủy ban điều tra được thông qua tại phiên họp đặc biệt, bà Llori - người phụ nữ bản địa đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ecuador, đã có những hành động chống lại thể chế, hình ảnh và hoạt động bình thường của Quốc hội và vì vậy việc bà buộc phải thôi giữ chức người đứng đầu cơ quan lập pháp là cần thiết.

Cũng tại phiên họp này, Quốc hội Ecuador đã bầu Phó Chủ tịch Virgilio Saquicela thay thế cho bà Llori. Ngay sau đó, ông Saquicela đã triệu tập cuộc họp để nối lại các hoạt động lập pháp và kêu gọi tất cả các đảng phái giữ sự tôn trọng đối với cơ quan này.

Việc phế truất bà Llori nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc phong trào UNES thân cận với cựu Tổng thống Rafael Correa, đảng Xã hội Thiên chúa giáo (PSC) bảo thủ và một số nghị sĩ thuộc các đảng Cánh tả Dân chủ (ID) và Pachakutik.

Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc phong trào CREO cầm quyền, vốn ủng hộ bà Llori đã không tham gia phiên họp.