Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Bến Tre

NDO - Ngày 27/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển khá toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được triển khai thực hiện xuyên suốt trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực, thu ngân sách đạt khá, các hoạt động văn hóa-xã hội được duy trì và phát triển...

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Bến Tre ảnh 1
Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.

Tỉnh ủy Bến Tre đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

So với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đến nay có 15/20 chỉ tiêu đạt trên 50%; 3/20 chỉ tiêu đạt từ 40% đến dưới 50%; 2/20 đạt dưới 40%. Cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh có 14/17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội có khả năng đạt và vượt.

Nhiệm vụ trọng tâm tới cuối nhiệm kỳ, tỉnh Bến Tre sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Bến Tre ảnh 2

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Bến Tre đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong đầu nhiệm kỳ và là một trong những Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện rất nghiêm Nghị quyết, chủ trương của Đảng; tăng cường cụ thể hóa để tổ chức thực hiện sát với thực tiễn của địa phương; chỉ đạo đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Bến Tre đã làm tốt việc nắm sát cơ sở với chủ trương: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”…

Đối với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục quan tâm ba chỉ tiêu đạt thấp như: tốc độ tăng trưởng (GRDP), GRDP bình quân đầu người và tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, cần điều chỉnh cơ cấu kinh tế, gắn với giá trị gia tăng; tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ; quan tâm chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh…

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trong điều kiện khó khăn, thách thức cả chủ quan lẫn khách quan chưa có trong tiền lệ nhưng Bến Tre đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đã đạt được kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Đồng chí biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, chúc cho Bến Tre tiếp tục tiến bộ, quật khởi, đồng khởi và tiếp tục giành thắng lợi trong hai năm tiếp theo để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu , thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.