Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

NDO -

Ngày 18-11, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa 9, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đoàn Văn Việt; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên, để phân công công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do nghỉ hưu; miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Kỳ họp đã bầu đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 9.

Đồng chí Trần Văn Hiệp sinh ngày 20-9-1965; quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ tại tỉnh Lâm Đồng, như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng