Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

NDO -

Sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Kết quả có 50 đồng chí được Đại hội bầu vào BCH Tỉnh ủy khóa 16 (14 đồng chí lần đầu tham gia BCH). BCH họp phiên thứ nhất bầu 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa 15 (nhiệm kỳ 2015-2020) được BCH bầu tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 16.  

Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa 15), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2016-2021) và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy (khóa 15), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cà Mau cùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (khóa 16).

Đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (khóa 16), nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau -0
 Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Phương châm Đại hội là: ‘‘Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển’’. Đại hội tiếp tục làm việc để bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thảo luận thông qua nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31-8-1965, quê quán: xã Tân Thành (nay là phường Tân Thành), TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 2-9-1987; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải có thời gian dài tham gia công tác Đoàn, sau đó đảm nhận nhiều chức vụ, như: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.  Theo Quyết định số 2225-QĐ/TW ngày 3-7-2020 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đến nay.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng