Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau kiểm tra hoạt động tại chốt kiểm soát người/phương tiện trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Cà Mau tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch

Ngày 1-6, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau phát đi thông báo hoả tốc, truyền đạt ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác quý 2-2021 tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ tư, cũng như các văn bản chỉ đạo của TƯ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) ra mắt tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đảm nhận thêm chức Chủ tịch HĐND

Chiều 5-2, tại Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2020-2025) đảm nhận thêm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 52/53 phiếu tín nhiệm so số đại biểu có mặt tham dự kỳ họp, chiếm tỷ lệ 98%.