Đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

NDO -

Ngày 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc ngày thứ ba đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 11.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 11.

Kết quả có 51 đồng chí được Đại hội bầu vào BCH Tỉnh ủy khóa 11. BCH họp phiên thứ nhất bầu 14 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa 10), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) được BCH bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy (khóa 11). 

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy (khóa 10), Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc và đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy (khóa 10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (2016-2021) được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa 11).

Đồng chí Phạm Hoàng Nam, Ủy viên BCH Tỉnh ủy (khóa 10), Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (khóa 11).

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, sinh năm 1967; quê quán: tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cử nhân. Đồng chí đã từng giữ các chức vụ quan trọng như: Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Phó trưởng Ban thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng