Chi khẩn gần hai tỷ đồng trùng tu ba nhà cổ Hội An

Thứ Bảy, 27-07-2013, 11:22
Phố cổ Hội An

NDĐT- Ngày 26-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định cấp cho UBND TP Hội An hơn 337 triệu đồng hỗ trợ trùng tu các di tích thuộc sở hữu tư nhân, tập thể theo quy định của UBND tỉnh. Trong đó, nhà số 96, đường Bạch Đằng: 245,624 triệu đồng; nhà số 10, đường Nguyễn Thái Học: 9,523 triệu đồng.

 

Đồng thời UBND tỉnh chi tạm ứng cho UBND thành phố Hội An hơn 1,565 tỷ đồng (từ ngân sách tỉnh) theo cơ chế vay vốn để đầu tư tu bổ, sửa chữa chống xuống cấp các di tích nhà cổ có nguy cơ bị sụp đổ tại khu phố cổ Hội An. Cụ thể: nhà số 96, đường Bạch Đằng: 750,518 triệu đồng; nhà số 10, đường Nguyễn Thái Học: 514,842 triệu đồng; nhà số 136, đường Trần Phú: 300,216 triệu đồng…

 UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán và theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh giao cho thành phố Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; theo dõi, thu hồi vốn vay của các đối tượng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh đúng thời hạn.

 

QUỐC VIỆT