Đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

NDO - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, cùng với quá trình đổi mới đất nước, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với giai đoạn cách mạng mới; theo đó, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nói chung và cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, từng bước nâng cao về chất lượng hoạt động, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh những ưu điểm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Chưa có văn bản của Cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như triển khai các mối quan hệ phối hợp công tác.

Nhấn mạnh đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” có nội dung hết sức quan trọng, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng mong muốn tiếp thu được nhiều ý kiến tham gia góp ý từ các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các vị nguyên là lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ để Ban Thường trực tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị.

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, tên gọi của các ban, đơn vị tham mưu trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, dự kiến tháng 12/2022, Bộ Chính trị sẽ xem xét, phê duyệt chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt Đề án và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây sẽ là quyết định ở tầm cao nhất xác lập chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, đề án cần làm rõ vai trò của Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm bảo đảm thành phần tham gia các Hội đồng và lựa chọn nhiều hơn nữa những người tâm huyết, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp sức mình cho hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó cần bảo đảm cơ chế cho các Hội đồng Tư vấn hoạt động.

Từ những ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án nhằm bảo đảm theo đúng tinh thần cương lĩnh chính trị và những quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt...