Đổi mới thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, thành phố Hà Nội đang từng bước triển khai, ứng dụng các hệ thống quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính mới. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, những đổi mới này sẽ tạo bước đột phá trong hình thành hệ sinh thái chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới.

Từ ngày 31/3, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới của thành phố Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động. Với hệ thống mới này, người dân và tổ chức sẽ được cấp một tài khoản duy nhất để sử dụng cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công, áp dụng với tất cả dịch vụ hành chính công các cấp. Sẽ không còn các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, thay vào đó là hệ thống hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó, việc theo dõi tình hình xử lý hồ sơ cũng như nhận kết quả sẽ được thực hiện hoàn toàn qua môi trường trực tuyến một cách minh bạch. "Hệ thống này không chỉ giúp công tác điều hành tác nghiệp trong hoạt động của các cơ quan hành chính được thực hiện theo cơ chế "một cửa liên thông" mà còn công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường trực tuyến"- Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Hiện, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới của Hà Nội đã sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu dân cư. Ðể đưa hệ thống mới vào sử dụng tại các đơn vị trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang tập huấn cho gần 10.000 cán bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố. Lớp tập huấn đã hướng dẫn các học viên thao tác và sử dụng thành thạo các tính năng mới trong công tác tiếp nhận, giải quyết xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng bốn hệ thống thông tin, ứng dụng quan trọng, cốt lõi gồm: Hệ thống thông tin báo cáo thành phố; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố; Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo và Ứng dụng quản lý cuộc họp tại Ủy ban nhân dân thành phố, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và thực hiện các thủ tục hành chính. Hơn 31.300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố đã được tạo tài khoản để đăng nhập khai thác, tiếp nhận, sử dụng, xử lý hàng trăm nghìn văn bản trên hệ thống thông tin dùng chung của thành phố.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, các hệ thống mới này sẽ bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ thành phố cũng như việc kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, Trung ương. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính được thành phố thực hiện với mục tiêu tối ưu hóa, giúp giảm bớt thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Những rào cản về giấy tờ, không gian, thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính cũng sẽ dần được xóa bỏ. Mọi thông tin từ quy định về thủ tục, tiến độ giải quyết, xử lý thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch…

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT Nguyễn Hoàng Minh cho rằng, với thành phố Hà Nội, chuẩn hóa một hệ thống dịch vụ công chính thức và đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 có ý nghĩa quan trọng để thành phố nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân. Việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hình thành mô hình "chính quyền số - công dân số".

Ðầu năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, an toàn; 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai trên nhiều phương tiện hiện đại. Các hoạt động, chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc làm trên môi trường mạng ở cả ba cấp…

Qua đây, Hà Nội mong muốn tạo ra những thay đổi đột phá trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm hoạt động của chính quyền thành phố công khai minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu phục vụ tốt nhất hoạt động của người dân và doanh nghiệp ■