Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

NDO -

Sáng 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư chủ trì phiên họp của Hội đồng. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm tại phiên họp; nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19, dịch lần này khác các đợt lần trước với biến chủng Delta lây lan nhanh, ảnh hưởng lớn tình hình đất nước.

Trong bối cảnh như vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trong đó có sự đóng góp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư và ở các cấp, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

Cùng với đó, chúng ta phải thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: sáu tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Các chính sách tiền tệ, tài khoá ổn định, xuất nhập khẩu tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá. Nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thời gian tới, thời cơ thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, từ đó, thấy được ý thức trách nhiệm lớn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư để tổ chức các phong trào thi đua tốt hơn ở các cấp.

Thay mặt Hội đồng, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng; đồng thời lưu ý, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi, có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đúng tầm, chưa ngang với yêu cầu, nhiệm vụ; chưa có giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua, nhất là trong lúc khó khăn.

Phong trào thi đua có tác dụng rất lớn, một số điển hình hay như mô hình ATM gạo, ô-xy, siêu thị 0 đồng, suất cơm 0 đồng, mô hình cách ly 3 lớp,  "một cung đường, hai điểm đến", thiết lập vùng xanh, "3 tại chỗ"; nhân dân các tỉnh miền bắc tự nguyện chi viện nhân lực, vật lực cho các tỉnh phía nam... đều xuất phát từ các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều nơi làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Đây cũng là một biện pháp để làm cho các hoạt động của phong trào thi đua hiệu quả, tốt hơn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước -0
 (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình hiện nay phải kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh để có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn. Thực hiện mục tiêu kép nhưng ưu tiên lúc này chính là chống dịch. Những địa bàn, những nơi đã kiểm soát được dịch bệnh thì phải ưu tiên cho sản xuất. Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất.

Với tinh thần đó, chúng ta thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động sự chung tay, vào cuộc của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớn nhân dân, các ngành, các cấp tham gia phòng, chống dịch, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Hội đồng cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức các phong trào thi đua, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đại hội đảng, HĐND các cấp, các cấp, các ngành, thực hiện mục tiêu kép.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, tạo được sự lan toả trong xã hội với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; chú ý quan tâm lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế-xã hội; tổng kết, nhân rộng những mô hình này tạo sức lan toả, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, tích cực hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các quy định nêu gương của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Công tác xây dựng Đảng cần được chú trọng, phát triển, gắn với đó là các phong trào thi đua; tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; các bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền rà soát sửa đổi bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng ở các cấp; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.     

* Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".