Đổi mới hình thức tuyên truyền tạo sự đồng thuận

Luôn đổi mới phương thức, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để tạo sự lan tỏa rộng khắp là những điểm nhấn trong công tác tuyên giáo của Thủ đô thời gian qua. Điều này góp phần quan trọng tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô. (Ảnh Duy Linh)
Người dân xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô. (Ảnh Duy Linh)

Đến thời điểm này, việc thi công dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội đang bảo đảm tiến độ đề ra. Để có kết quả này, ngay từ khi triển khai, xác định công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là công việc khó khăn do khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã vào cuộc ngay. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban, làm việc với Thường trực các quận, huyện, thị ủy có dự án đi qua địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các Ban tuyên giáo địa phương thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đây, các cấp, các ngành đã kịp thời tuyên truyền đến người dân có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng; tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan công tác chính trị-tư tưởng; xử lý, giải quyết “điểm nóng”, các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn trong quá trình triển khai dự án.

Một lĩnh vực khó, liên quan đến vấn đề phong tục tập quán và tín ngưỡng tâm linh là phải di dời khối lượng mộ chí rất lớn. Nhưng nhờ tuyên truyền, vận động và sự ủng hộ, chấp hành chủ trương rất tốt của nhân dân, cho nên đến nay, việc di chuyển mộ đã đạt 97,47%. Hết năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, đúng tiến độ thành phố đề ra.

Đây là một trong những điểm nhấn trong công tác tuyên giáo của Hà Nội thời gian qua. Với phương châm: “Công tác tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm qua với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, nhiều việc khó xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương và từ yêu cầu thực tế, nhưng ngành tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, với kết quả khá toàn diện trên các nội dung.

Công tác tuyên truyền không ngừng đổi mới phương thức, tăng cường chuyển đổi số trong tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong đó, hệ thống Tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức được hàng nghìn lớp, hội nghị học tập, quán triệt, bảo đảm số lượng, chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết: Cả hệ thống chính trị quận đã tập trung nâng cao hiệu quả của việc lan tỏa các điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút hơn 2.000 cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; tọa đàm “Gương sáng soi chung” về 200 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của quận…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn cho biết: Đảng ủy đã phối hợp Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn trao đổi kinh nghiệm bước đầu thực hiện Chỉ thị; phối hợp với một số thường trực quận ủy, huyện ủy tổ chức Tọa đàm “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong cán bộ, đảng viên khối các cơ quan thành phố” để trao đổi kinh nghiệm, kết quả và giải pháp thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác tuyên giáo một cách toàn diện; kết nối hội nghị trực tuyến và trực tiếp, thiết lập và đưa vào vận hành các trang fanpage tuyên truyền…; tăng cường phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hệ thống tuyên giáo của huyện Đông Anh thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực được dư luận quan tâm.

Đồng thời, trang Facebook “Đông Anh - RSC”, fanpage “Màu Hoa Đỏ” được duy trì hoạt động hiệu quả để tổ chức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; đăng tải tin, bài nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố gắn với đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 30-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Công tác tuyên giáo sẽ chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, thường xuyên bám sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp và tham gia giải quyết khi có tình huống phát sinh… góp phần mang lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của thành phố.