Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ

NDO - Chiều 21/9, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 7/6/2023 và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ trong việc sớm triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ. Theo đó, từ năm 2019-2023, đã có 154 văn bản pháp luật quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức được Bộ tham mưu, ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; hơn 10 nghị định quy định chi tiết về công tác cán bộ…

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ ảnh 1
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới như: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giảm biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra kịp thời biểu dương, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, làm rõ kết quả đạt được, những ưu điểm cần phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí lưu ý, quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức, cán bộ, công vụ, công chức, phân biệt rõ trách nhiệm đối với công tác cán bộ trong phạm vi cả nước và nội bộ Bộ Nội vụ theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.