Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội Đảng Cộng sản Ấn Độ

Từ ngày 14 đến 18/10, tại thành phố Vijayawada, bang Andhra Pradesh, Ấn Ðộ, Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ (CPI) tiến hành Ðại hội lần thứ 24 với sự tham dự của 960 đại biểu và 12 đoàn đại biểu quốc tế. Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng làm Trưởng đoàn, tham dự Ðại hội.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Ðại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Chính trị, xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục tăng cường và nâng cao năng lực của đảng; củng cố tình đoàn kết trong phong trào cánh tả Ấn Ðộ; xây dựng liên minh rộng lớn của các lực lượng tiến bộ; tiếp tục đấu tranh vì lợi ích chính đáng của nhân dân lao động. Ðại hội đã bầu 125 Ủy viên Hội đồng toàn quốc, 31 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 11 Ủy viên Bộ Chính trị.

Ðồng chí Doraisamy Raja tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPI khóa 24.

Trưởng đoàn đại biểu Ðảng ta phát biểu chào mừng và trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tới Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ.

Trong buổi tiếp thân mật Ðoàn, đồng chí Tổng Bí thư CPI cảm ơn Ðảng ta đã cử Ðoàn dự Ðại hội; đánh giá cao vai trò, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo của Ðảng ta; coi thành tựu đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; mong muốn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Ðảng nói riêng và giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Ấn Ðộ nói chung.

Trong thời gian dự Ðại hội, Ðoàn đại biểu Ðảng ta đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với một số lãnh đạo các chính đảng trên thế giới, trong đó có Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ Mác-xít, Chủ tịch Ðảng Cộng sản Bangladesh, Phó Chủ tịch Ðảng Cộng sản Nepal Mác-xít Lê-nin-nít Thống nhất (CPN-UML), Bí thư Trung ương Ðảng Cộng sản Bồ Ðào Nha và các đảng khác; tìm hiểu thêm về tình hình thế giới, khu vực, tình hình các đảng cầm quyền, cộng sản và cánh tả; trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đảng, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.