Do Covid-19, thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm 2022 giảm nhẹ

NDO -

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân của người lao động năm 2022 giảm so với năm 2021. Nguyên nhân chính là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp gặp khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân từ năm 2020 đến 2022. (Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân từ năm 2020 đến 2022. (Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông tin về tình hình thưởng Tết năm 2022 theo báo cáo từ hơn 42 nghìn các doanh nghiệp của 60 tỉnh, thành phố. Cụ thể, mức thưởng bình quân của cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay của người lao động đều giảm so với năm 2021.

Thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp đã  báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động. Mức thưởng bình quân là gần 1 tháng lương là 6,17 triệu đồng/người, bằng 97% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), 92,2% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp đều nghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân sụt giảm từ 2-10% so với năm 2021 và 2020.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân cao nhất với 6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với 2021 (6,99 triệu đồng/người), 97,5% so với năm 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là  5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người), 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân  là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người), 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Nguyên nhân chính của việc giảm tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Điều này dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm. Doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ,… làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Trước đó, với thông tin về tiền thưởng Tết Dương lịch 2022, mức thưởng Tết bình quân giảm mạnh, chỉ bằng 58% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2021. Có khoảng 55,2% doanh nghiệp trong tổng số 41.826 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, với mức thưởng bình quân là 1,36 triệu đồng/người.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân giảm nhiều nhất. Thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,47 triệu đồng/người, chỉ bằng 31% so với 2021 (4,77 triệu đồng/người), 72,8% so với năm 2020.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,16 triệu đồng/người, bằng 54% so với 2021 (2,15 triệu đồng/người), tăng 43,2% so với năm 2020 (0,81 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,69 triệu đồng/người, bằng 72% so với 2021 (2,33 triệu đồng/người), tăng 92% so với năm 2020 (0,88 triệu đồng/người).