Lễ ký kết trở thành cổ đông chiến lược của Samsung Engineering và DNP Water. Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và môi trường

Samsung Engineering - thuộc Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) chính thức trở thành Cổ đông chiến lược của DNP Water - một thành viên của DNP Holding, bằng việc đầu tư 41 triệu USD (~960 tỷ đồng) để mua lại toàn bộ khoản vay chuyển đổi của IFC, thông qua đó sở hữu 24% vốn chủ sở hữu của DNP Water. Lễ ký kết vừa được tổ chức ngày 29/6 tại khách sạn InterContinental Hà Nội.