Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa

NDO - Từ ngày 17 đến 19/10, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng vũ trang huấn huyện tình huống diễn tập phòng thủ.
Lực lượng vũ trang huấn huyện tình huống diễn tập phòng thủ.

Gần 3 tháng qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, tiểu ban phục vụ và khung tập để điều hành các nội dung trong diễn tập; phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh tổ chức khảo sát các khu vực, dự thảo ý định diễn tập.

Tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức tập huấn các nội dung mới có liên quan đến xây dựng và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ; tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ cơ sở vật chất, hoa màu, các vị trí, khu vực có liên quan đến quá trình diễn tập.

Theo kịch bản diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022, các địa phương đã xây dựng các phương án thực binh sát với từng địa bàn, phối hợp với các lực lượng vũ trang tổ chức đánh địch đổ bộ đường biển, đường hàng không, đột nhập biên giới; diễn tập xử lý tình huống A2; xây dựng bệnh viện dã chiến, huy động phương tiện, động viên quân dự bị...

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 có quy mô tương đối lớn, nhiều nội dung thực binh, huy động gần 8.500 người, hơn 450 phương tiện các loại tham gia diễn tập; sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, thực hành diễn tập ở nhiều địa điểm.

Hoạt động lãnh đạo, chỉ huy điều hành, hiệp đồng tác chiến vận hành theo các trạng thái: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ.