Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

NDO - Nhân dịp ông James Cleverly được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland James Cleverly. (Ảnh: Reuters)
Tân Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland James Cleverly. (Ảnh: Reuters)

(Theo Bộ Ngoại giao)