Điện lực miền trung tiếp tục ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ vacccine phòng Covid-19

NDO -

Sau ba ngày phát động, Ban lãnh đạo và tổ chức Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã kêu gọi hơn 11.300 cán bộ, nhân viên, người lao động từ 23 đơn vị thành viên trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền trung - Tây Nguyên và Cơ quan Tổng Công ty đóng góp gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. 

Công nhân EVNCPC đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.
Công nhân EVNCPC đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Số tiền này được các đơn vị trao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 5-6 tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, được tổ chức tại Hà Nội, EVNCPC cũng đã đóng góp 20 tỷ đồng, trong tổng số 400 tỷ đồng EVN ủng hộ.

Ngoài ra, phần lớn, cán bộ công nhân viên EVNCPC cũng đã nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Chính phủ thông qua tổng đài 1408, thể hiện trách nhiệm công dân góp phần cùng xã hội trong công tác huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vaccine.

Dịp này, các đơn vị thuộc EVNCPC cũng trao hơn 450 triệu đồng hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch; nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ đóng góp mỗi cán bộ, nhân viên một ngày lương và từ nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Đây là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi tất cả người dân, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19