Điện Biên gỡ khó cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NDO -

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký, ban hành Quyết định 1862/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Biên phản ánh khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Biên phản ánh khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt; 3 tổ phó là giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và chủ động đề xuất UBND tỉnh phương hướng, giải pháp, kịp thời chỉ đạo giải quyết vấn đề quan trọng, cấp bách có tính chất liên ngành; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các ngành, đơn vị; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước khi quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt, UBND tỉnh Điện Biên thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; định kỳ 3 tháng 1 lần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cũng gặp mặt, lắng nghe kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ phải nghiêm túc tiếp thu, giải quyết.

Tuy nhiên, trong số 68 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã chuyển đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành (từ đầu năm đến nay) thì hiện còn 15 kiến nghị (chiếm 22%) chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong đó, có những kiến nghị doanh nghiệp rất nhiều lần phản ánh, như: kiến nghị của Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tham gia góp đất trồng cây cao-su; xác định đất góp do các tập thể, cộng đồng, UBND xã đang quản lý; thuê đất làm trụ sở làm việc.

Công ty xây dựng số 6 nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành giải quyết thủ tục cho công ty thuê đất tại tổ dân phố 2, phường Thanh Bình; đề nghị UBND tỉnh tổ chức họp giữa UBND thành phố, UBND xã Thanh Minh và các hộ dân để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước trong triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Bến xe khách và Khu dân cư tại xã Thanh Minh…