Đến năm 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu đóng góp khoảng 4% GDP cả nước

NDO - Ngày 14/7, tại thành phố Bà Rịa, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được và khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định, mục tiêu của tỉnh đề ra khi thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 là xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; có nền kinh tế phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu chăm lo thực hiện các mục tiêu phát triển con người; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo đó, đến năm 2020, quy mô kinh tế của tỉnh đã tăng gấp 3 lần so năm 2005; đóng góp 10,9% trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phân tích làm rõ một số nội dung có tính đặc thù của địa phương, như: Tình hình phát triển của ngành dầu khí; vì sao hệ thống cảng biển của tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế; vì sao lại tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng ngành dịch vụ quá thấp so với lợi thế của tỉnh; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; vướng mắc trong thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án trọng điểm của tỉnh...