Quang cảnh hội nghị.

Đến năm 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu đóng góp khoảng 4% GDP cả nước

Ngày 14/7, tại thành phố Bà Rịa, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.