Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

NDO -

Ngày 5-5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đã công bố kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Đoàn Văn Quỳnh, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, với trách nhiệm là Ủy viên ban cán sự đảng, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh ký Tờ trình số 45-TTr/BCSĐ, ngày 7-2-2020 thay mặt Ban cán sự đảng, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông trong khi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông chưa họp thông qua và thống nhất là vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đồng chí Hạnh ký Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, vi phạm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13, ngày 4-7-2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng. UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh.

Đối với đồng chí Đoàn Văn Quỳnh, đã ký ban hành Công văn 1023, ngày 13-7-2020 “Về việc hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2019” trả lời Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nội dung không đúng thực tế hồ sơ dự tuyển viên chức tại Sở Y tế của ông Hồ Thanh và trái với Công văn 1007, ngày 10-7-2020 trước đó Sở Nội vụ đã trả lời đúng. Trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng đã thống nhất điều động đồng chí Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông về công tác tại Sở Y tế khi chưa thực hiện xong quy trình công tác cán bộ, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định tạm thời điều động công tác đối với đồng chí Bình trong khi tập thể Ban cán sự đảng chưa họp thông qua và chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Đoàn Văn Quỳnh đến mức phải xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nhận thấy nguyên nhân dẫn đến vi phạm là do áp lực trong việc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên nên UBKT Tỉnh ủy thống nhất không đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật; yêu cầu đồng chí Đoàn Văn Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Ngô Xuân Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Đăng Ánh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô và đồng chí Ninh Đức Thượng, đảng viên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, đồng chí Ngô Xuân Đông và đồng chí Trần Đăng Ánh đã có khuyết điểm, vi phạm: Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã ký các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hàng trăm thửa đất của hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Nô không đúng quy định của pháp luật; ký quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình không đủ điều kiện giao đất tái canh.

Đồng chí Ninh Đức Thượng, do trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Glong đã có vi phạm để nhân viên trong đơn vị thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng chục hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong không đúng quy định; trực tiếp ký xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đăng ký của nhiều hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất tại xã Quảng Sơn chưa được UBND tỉnh thu hồi giao về cho UBND huyện Đắk Glong quản lý.