Để chính sách có tác động lớn đến xã hội

NDO -

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (Đề án).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương và đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc cho biết, Đề án xác định mục tiêu tổng quát là nhằm tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu đã được giới thiệu nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đại biểu của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trình bày tham luận, thảo luận; nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-Tg; đồng thời định hướng các nội dung công việc, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thông tin, báo chí trong triển khai thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu và nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể.

Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cung cấp thông tin về nội dung của dự thảo chính sách một cách chính xác, kịp thời và chính thức cho các cơ quan; chú trọng xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các sản phẩm truyền thông sinh động, phong phú để truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật.