Thầy giáo dạy học sinh đồng bào Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) viết chữ.

Quảng Bình thiếu hơn 1.800 giáo viên

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên của các cấp học; sử dụng biên chế tăng thêm theo quy định để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, sớm ổn định để bước vào năm học mới đạt hiệu quả cao.
Học sinh Trường THPT Đông Thành tham khảo kiến thức tại thư viện của nhà trường.

Linh hoạt bảo đảm dạy và học trong tình hình mới

Xác định mục tiêu bảo đảm chất lượng dạy và học là nhiệm vụ hàng đầu nên ngay sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, Trường THPT Đông Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã kịp thời triển khai các biện pháp, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình mới, góp phần duy trì công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.