Đạt kế hoạch năm 2018 về xuất khẩu lao động

NDO -

NDĐT- Mười tháng đầu năm 2018, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng hơn 116 nghìn người, đạt 106,07% kế hoạch năm. Như vậy, chỉ tiêu xuất khẩu lao động của năm nay đã vượt mục tiêu đề ra trước hai tháng.

Ứng viên tham gia chương trình đào tạo điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản (Ảnh: Dolab).
Ứng viên tham gia chương trình đào tạo điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản (Ảnh: Dolab).

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, theo thông tin báo cáo từ các doanh nghiệp, trong mười tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 116.675 lao động, trong đó có 41.636 lao động nữ. Con số này giúp đạt 106,07% kế hoạch năm 2018.
Riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động (4.978 lao động nữ). Con số cụ thể trong các thị trường nổi bật là: Đài Loan (Trung Quốc): 5.373 lao động (1.557 lao động nữ), Nhật Bản: 8.078lao động (3.204 lao động nữ), Hàn Quốc: 522 lao động (46 lao động nữ), Algeria: 102 lao động nam, Ả rập - Xê út: 120 lao động… và các thị trường khác.

Năm 2017 cũng ghi nhận con số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cao kỷ lục, với 134 nghìn người. Năm 2018, ngành lao động đặt mục tiêu đưa 110 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhưng chỉ sau mười tháng, mục tiêu này đã cán đích thành công.

* Chín tháng, hơn 102 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài