Một góc Đăk Tô hôm nay.

Đăk Tô chuyển mình đi lên từ quá khứ hào hùng

Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh năm 1972 đã đập tan cụm phòng ngự then chốt, vững chắc nhất trong hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn ở bắc Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Sau 50 năm, phát huy tinh thần Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Tô đã xây dựng quê hương mình ngày càng phát triển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế-chính trị lớn của tỉnh Kon Tum.