Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đắk Nông cần sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh để phát triển

Chiều 1/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc triển khai đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên của tỉnh Đắk Nông.