Đắk Lắk quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp 8 dự án hồ chứa nước

NDO - Chiều 29/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét, điều chỉnh thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, gồm 8 dự án thành phần thuộc nhóm C, với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Đinh Xuân Hà cho biết: Căn cứ Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Tờ trình số 49/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, tại Công văn số 4811/BKHĐT-TH ngày 15/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tách thành 8 dự án là không phù hợp với danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 450/TTg-KTTH.

Để thực hiện theo nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp 8 dự án thành phần thuộc nhóm C gồm: hồ chứa nước buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên, với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là 123 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 11,4 tỷ đồng. Tất cả 8 hồ chứa nước này đều hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn trong mùa mưa lũ, vì vậy cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp cấp bách.

Cụ thể, hồ chứa nước buôn Pu Huch nằm trên địa bàn xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; hồ chứa nước Ea Má nằm trên địa bàn xã Cư M’ta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; hồ chứa nước Phù Mỹ nằm trên địa bàn xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 14 tỷ đồng, ngân sách huyện 500 triệu đồng; hồ chứa nước Cư Króa 1 nằm trên địa bàn xã Cư Króa, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk có tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng; hồ chứa nước C9 nằm trên địa bàn xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 5 tỷ đồng; hồ chứa nước Ông Đồng nằm trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 5 tỷ đồng và hồ chứa nước Ea Dong nằm trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 15 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022, quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp 8 dự án thành phần nêu trên với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là 123 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 11,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong tỉnh.