Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 ra đời như thế nào?

Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 ra đời như thế nào?

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ". Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
 Thu hút đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện Đại Từ khang trang.

An toàn khu Đại Từ hôm nay

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với Định Hóa, Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) là an toàn khu (ATK). Từ đầu tháng 8-1954, Bác Hồ và các cơ quan đầu não kháng chiến chuyển đại bản doanh về xã Hùng Cường (nay là xã Bản Ngoại), huyện Đại Từ, để chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Thực hiện mong ước của Bác, ATK Đại Từ hôm nay đang chuyển mình về mọi mặt