Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

NDO -

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự và phát biểu tại đại hội.

Giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được lãnh đạo NXB quan tâm, thúc đẩy  các phong trào thi đua yêu nước phát triển từ bề rộng đến chiều sâu, ngày càng thực chất, đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của NXB.

Thi đua thực hiện kế hoạch biên tập, in, phát hành sách, thời gian qua, NXB đã xuất bản (gồm in mới, tái bản, nối bản) được 5.968 tên sách với số lượng in hơn 24 triệu bản, hơn 5,3 tỷ trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 tên sách với số lượng in hơn bốn triệu bản, hơn 893 nghìn trang in.

Sách của NXB luôn bảo đảm đúng định hướng của Đảng, bảo đảm nội dung chính trị, lý luận và khoa học, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể loại sách ngày càng phong phú, đa dạng; hình thức sách từng bước được đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ việc nâng cao kiến thức chính trị, lý luận, pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều bộ sách của NXB là những công trình khoa học đồ sộ, vừa có tính nghiên cứu mang tầm lý luận, vừa có tính tổng kết về thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quý cho mọi đối tượng độc giả tham khảo, tra cứu, đã được trao Giải thưởng sách hay, sách đẹp, Giải thưởng sách quốc gia, như: Vùng đất Nam Bộ; Các dân tộc ở Việt Nam; Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Kiểm soát quyền lực của nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng;…

 NXB đã xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, trích dẫn, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách, tiêu biểu là CD-ROM các bộ sách lớn, có tính chất công cụ như: C.Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập; V.I. Lênin toàn tập; Văn kiện Đảng toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; Vùng đất Nam Bộ...

Tổ chức xuất bản sách nói (Audio) thuộc Đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn dùng làm tài liệu tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở. Đã số hóa để lưu trữ hơn 2.000 cuốn với hơn 327 nghìn trang sách; xây dựng phần mềm xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến, hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử từ tháng 10-2019; hoàn thành Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn), phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác 454 đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn 2015-2019, thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của NXB đạt hơn 8,3 triệu đồng/người (tăng gần 20% so giai đoạn 2010 - 2014). Nhiều tập thể, cá nhân trong NXB trở thành những tấm gương làm việc tận tụy, liên tục đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

NXB còn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của NXB Chính trị quốc gia Sự thật trong suốt chặng đường 75 năm cũng như 5 năm qua; chúc mừng những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng dịp này.

Lan tỏa mạnh tinh thần thi đua trong đơn vị và toàn ngành xuất bản -0
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động (các hạng) tặng tập thể, cá nhân các ban của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Về  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị, NXB tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tham gia tích cực hơn nữa bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ NXB trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tạp, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác số hoá sách đã xuất bản, làm cơ sở cho xuất bản điện tử, xây dựng thư viện điện tử và triển khai các dịch vụ liên quan sách trên internet.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu, NXB cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bộ phận, đơn vị và quan tâm phát hiện, khen thưởng đột xuất, chuyên đề để động viên kịp thời, làm lan toả tinh thần thi đua và các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị và toàn ngành xuất bản.