Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ

NDO -

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chiều 18-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định “Đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng”.

Trao tặng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trên địa bàn TP
Trao tặng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trên địa bàn TP

Với sự chủ động và bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thực tế ở địa phương, đơn vị, tại Đại hội Đảng bộ cấp, đặc biệt là Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu ba độ tuổi, đặc biệt tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ đều cao hơn quy định của Trung ương.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Thành ủy đã hướng dẫn thống nhất về bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đưa vào văn kiện đại hội các đảng bộ quận, huyện và chương trình khung đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bổ sung việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa vào thảo luận tại đại hội”.

Điều đáng lưu ý là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tiến độ kế hoạch chung. Nhờ vậy, việc chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bảo đảm đúng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương; các đại hội đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.

Ở tất cả các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đều kịp thời xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể và tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên; phân công các cơ quan, đơn vị và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị đại hội.

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, chất lượng, thể hiện tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp mình cũng như dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Việc xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội được các cấp ủy chủ động triển khai đồng thời với các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết đại hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy… sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ -0
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng: Đại hội đảng các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ TP, công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt đã được chuẩn bị đúng nguyên tắc, quy trình. Các chức danh chủ chốt đều trúng cử và hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm cao. Chất lượng cấp ủy được nâng cao, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và tình hình thực tế để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, thẳng thắn, trung thực chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đã đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, điểm nổi bật là Thành ủy đã tổng kết Đề án nhân sự Đại hội và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trình Trung ương, Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, khách quan, minh bạch.

Đối với các trường hợp có liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP rà soát, thẩm tra, xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc; 100% nhân sự giới thiệu bầu cử tại Đại hội được Ban Tổ chức Trung ương thẩm định bảo đảm tiêu chuẩn.

Việc xây dựng dự thảo chương trình hành động cũng là một trong những điểm mới tại Đại hội lần này và nhận được sự đồng tình của đảng viên, đại biểu.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trên địa bàn TP.