CTCP Cơ điện Dzĩ An bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An, do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tài chính bán niên...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (trụ sở chính tại số C2-17 đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 194/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.